Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Generalforsamling 21. januar kl. 19:00, Ørtinghallen

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 21. januar 2019 kl. 19:00 i Ørtinghallen. Foreningen er vært ved et let traktement.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og beretning fra flugtskydningsudvalget.

6. Beretning fra jagtudvalg og hundeudvalg

7. Indkommende forslag Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne – se udsendte bilag.

8. Valg af formand for ny 1 årig periode - på valg Carsten Simonsen

9. Valg af kasserer – på valg Jørn Fogh

10. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg Kai Boisen (modtager ikke genvalg)

11. Valg af suppleant – på valg Simon Kjærsgård Sørensen (modtager ikke genvalg)

12. Valg til jagtudvalg. Nuværende udvalg: Simon Friis Trøjborg - Kaj Rudebæk - Kai Thygesen - Poul-Arne Nielsen - Jonas Søndergård

13. Valg til flugtskydningsudvalg. Nuværende udvalg: Jan Brohus – Niels Falling – Jacob Schultz – Carsten Simonsen - Søren Mortensen 

14. Valg til hundeudvalg - er pt ubesat. Ingen aktivitet

15. Valg af revisor - H. C. Poulsen og Jan Brohus som suppleant 

16. Eventuelt

Vel mødt. Hilsen Bestyrelsen.